ul. 3 Maja 159, 05-800 Pruszków

Odpady przemysłowe – czy Twoja firma musi je utylizować?

Data publikacji: 20 września 2022

Odpady przemysłowe – czy Twoja firma musi je utylizować?
Odpady przemysłowe – czy Twoja firma musi je utylizować?

Odpady przemysłowe, choć kojarzą się z fabrykami, obejmują praktycznie wszystkie rodzaje działalności gospodarczych. Sprawdź, czy Twoja firma również je produkuje i czy musisz je utylizować.

Czego się dowiesz:

– Czym są odpady przemysłowe

– Jak klasyfikujemy odpady

– Czy Twoja firma musi je utylizować i jak to zrobić

– Co możesz zrobić, by usprawnić zagospodarowanie odpadami w firmie

Odpady przemysłowe – czym są?

Zgodnie z ogólnie przyjętą definicją odpady przemysłowe to wszelkie odpady powstające w trakcie funkcjonowania działalności gospodarczej.

Dla przykładu odpadami są:

 • W szpitalach – strzykawki, dokumentacja medyczna, opakowania po lekach.
 • Magazynach – folie, kartony.
 • Warsztatach samochodowych – części metalowe, smary.
 • Zakładach budowlanych – złom, folia, karton, gruz.

Zgodnie z prawem odpady dzieli się na kilka kategorii i z każdą z nich należy postępować inaczej.

Gdzie produkuje się najwięcej odpadów komunalnych i przemysłowych?

Ponad 90% całkowitej ilości odpadów w Polsce stanowią odpady przemysłowe. W praktyce oznacza to, że tylko 10% całej sumy stanowią odpady komunalne i inne. Warto również podkreślić, ze ponad 80% ilości odpadów przemysłowych w Polsce produkowanych jest przez największe zakłady działające w branży hutniczej, energetycznej i górniczej. Patrząc na to geograficznie największymi producentami odpadów są województwa śląskie, dolnośląskie i małopolskie.

Utylizacja odpadów przemysłowych – Czy to faktycznie taki problem?

Niestety tak, ponieważ Polska plasuje się w ścisłej czołówce krajów na tle Unii Europejskiej, które produkują największe ilości odpadów. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego od niemal 20 lat Polacy produkują niemal 130 ton odpadów każdego roku.

Rola gospodarki odpadami niebezpiecznymi

Odpady przemysłowe wytworzone w ramach funkcjonowania działalności powinny być odpowiednio składowane i unieszkodliwiane. W innym wypadku stanowią zagrożenie dla planety i człowieka. Odpady zawierające substancje szkodliwe mogą szybko przeniknąć do gleby, wody i atmosfery, co ma ogromny wpływ na sytuację ekologiczną Ziemi.

Dlatego w ramach zoptymalizowanej gospodarki odpadami niebezpiecznymi kluczowe jest:

 • Odpowiedzialne wytwarzanie
 • Gromadzenie wytworzonych odpadów przemysłowych
 • Odpowiednie transportowanie wytwarzanych odpadów niebezpiecznych
 • Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych
 • Składowanie odpadów wytworzonych

Klasyfikacja odpadów przemysłowych

Katalog odpadów określa grupę, podgrupę i rodzaj odpadów, na podstawie których przypisywany jest im specjalny kod. 

Wykaz kodów określa niejako jak postępować z odpadami przemysłowymi, gdyż stanowią one zagrożenie dla środowiska.

Poszczególne rodzaje odpadów są niebezpieczne na hydrosfery, biosfery, i atmosfery, dlatego kluczowe jest ich odpowiednie gromadzenie, transportowanie i utylizacja.

Europejskie dyrektywy dokładnie opisują sposób postępowania z odpadami, a szczegóły tych informacji można znaleźć w następujących dokumentach:

 • Dyrektywa Rady 94/31/WE w sprawie odpadów niebezpiecznych
 • Rozporządzenie (WE) Nr 1013/2006) w sprawie transportu odpadów
 • Dyrektywa 94/62/WE w sprawie opakowań
 • Dyrektywa 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
 • Dyrektywa 2006/66/WE w sprawie baterii i akumulatorów
 • Dyrektywa 2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
 • Dyrektywa 2000/76/WE w sprawie spalania odpadów
 • Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów

Co możemy zrobić w zakresie gospodarki odpadami?

Jako osoba prywatna działania powinny być zorientowane na:

 • Kontrolowaną ilość wytworzonych odpadów
 • Zobowiązanie do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
 • Korzystanie z usług składowiska odpadów, gdy jest to niezbędne
 • Promowanie wiedzy w zakresie ochrony środowiska

O wiele więcej w tym zakresie mogą zrobić właściciele firm i dużych zakładów przemysłowych. To właśnie w ich rękach spoczywa odpowiedzialność za ilość produkowanych odpadów. Równie ważne jest odpowiednie zagospodarowanie odpadów przemysłowych.

Program gospodarki odpadami dla firm

Każda firma może zrobić coś w kierunku lepszego gospodarowania wytworzonymi odpadami.

Do najważniejszych założeń programu zalicza się:

 • Wzmocnienie nadzoru obrotu odpadem niebezpiecznym w obrębie firmy
 • Zwiększenie masy odpadów chemicznych, odpadów medycznych i innych poddawanych recyklingowi
 • Unikanie składowania odpadów na terenie firmy
 • Zwiększenie środków w zakresie unieszkodliwiania odpadów
 • Rozbudowa systemów przetwórstwa odpadów w obrębie firmy
 • Inwestycje w innowacyjne technologie, które umożliwiają odzysk energetyczny z odpadów

No i oczywiście rzecz najważniejsza, czyli odpowiednia utylizacja. W tym zakresie warto się dokształcać, a w tym pomogą Ci inne nasze artykuły:

Jak utylizować odpady przemysłowe?

Najlepszym rozwiązaniem jest wybór firmy, która będzie regularnie przyjeżdżać, odbierać, transportować i utylizować odpady.

W ten sposób mamy pewność, że wszystkie etapy obrotu odpadami będą wykonane w sposób uwzględniający prawo zawarte w dyrektywach.

Najlepszym miejscem do zlecenia takich prac są firmy z bogatym doświadczeniem i szeroką „kadrą” aut transportowych, jak np. nasz skup złomu.

Podsumowanie

Jeśli prowadzisz firmę, to zdecydowanie przemyśl kwestię obrotu odpadami przemysłowymi, by nie narazić się na kary związane z nieprawidłowym procesem utylizacji.

Szukasz firmy, która zajmie się odbiorem odpadów przemysłowych? Wybierz Green Recycling. Zadzwoń +48 791 735 888

Andrzej Barcik
Andrzej Barcik

Właściciel Green Recycling. Praktyk z ponad 13-letnim doświadczeniem w branży złomiarskiej. Moją misją nie jest tylko działalność zarobkowa, ale także pogłębianie świadomości społecznej dotyczącej znaczenia recyklingu w życiu codziennym.

Masz złom? Zadzwoń do skupu złomu Green Recycling odbierzemy go osobiście

Siedziba naszego skupu złomu Green Recycling znajduje się w Pruszkowie, jednak obsługujemy miejscowości w promieniu 70 km od naszej firmy, w tym:

 • Reguły
 • Piastów
 • Opacz-Kolonia
 • Michałowice
 • Pęcice
 • Sokołów
 • Raszyn
 • Falenty
 • Rybie
 • Laszczki
 • Wolica
 • Komorów
 • Nowa Wieś
 • Parzniew
 • Brwinów
 • Otrębusy
 • Podkowa Leśna
 • Owczarnia
 • Falęcin
 • Kotowice
 • Konotopa
 • Duchnice
 • Bronisze
 • Ożarów Mazowiecki
 • Nadarzyn
 • Kopana
 • Terenia
 • Żółwin
 • Opypy
 • Milanówek
 • Dawidy
 • Dawidy Bankowe
 • Zamienie
 • Zgorzała
 • Nowa Wola
 • Mysiadło
 • Stara Iwiczna
 • Piaseczno
 • Józefosław
 • Julianów
 • Kuleszówka
 • Jazgarzewszczyzna
 • Magdalenka
 • Łazy
 • Walendów
 • Szamoty
 • Wólka Kosowska
 • Stefanowo
 • Antoninów
 • Rusiec
 • Młochów
 • Bieliny
 • Rozalin
 • Urzut
 • Siestrzeń
 • Marynin
 • Książenice
 • Radonie
 • Adamowizna
 • Kałęczyn
 • Odrano-Wola
 • Kozerki
 • Grodzisk Mazowiecki
 • Władków
 • Jaktorów
 • Chylice-Kolonia
 • Grabnik
 • Izdebno Nowe
 • Izdebno Kościelne
 • Chlebnia
 • Natolin
 • Chrzanów Duży
 • Adamów
 • Kłudno Stare
 • Holendry Baranowskie
 • Baranów
 • Bieniewice
 • Bramki
 • Błonie
 • Pass
 • Rochaliki
 • Leszno
 • Marianów
 • Julinek
 • Szymanówek
 • Zaborów
 • Wiktorów
 • Borzęcin Duży
 • Bronisze
 • Stare Babice
 • Laski
 • Klaudyn
 • Raszyn
 • Lesznowola
skup złomu pruszków

Porozmawiajmy o współpracy