ul. 3 Maja 159, 05-800 Pruszków

Dobroczynność

Swoją postawą
chcemy dać przykład
innym

Chętnie angażujemy się w akcje charytatywne. Swoją postawą chcemy dać innym przykład. Jeżeli szukają Państwo partnerów, czy pomocy w zorganizowaniu akcji dobroczynnej – zachęcamy do skontaktowania się z naszym biurem.

To nie oznacza, że włączamy się w każdą akcję.

Z chęcią zapoznamy się z Państwa problemem i potrzebami i obiecujemy zaangażować się w te akcje charytatywne, które będą uznane przez nas za priorytetowe.


Podziękowania za udział w dotychczasowych akcjach:


Porozmawiajmy o współpracy