Firma zajmuje się skupem oraz sprzedażą złomu stalowego i metali kolorowych, złomu elektronicznego (RTV, AGD, Komputery, Telefony), surowców wtórnych, oraz recyklingiem.

Jesteśmy sprawnie i legalnie działającą firmą.
Jest to całokształt działań (także zaniechanie działań) mających na celu właściwe wykorzystanie oraz odnawianie zasobów i składników środowiska naturalnegoDotyczy to zarówno jego składników abiotycznych, jak i żywych (ochrona przyrody).Obowiązek ochrony środowiska reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U.Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami).

Złom metali nieżelaznych obejmuje:Metale nieżelazne:

aluminium - w tym puszki
aluminiowe, cynk, miedź, ołówStopy metali:

mosiądz, znal oraz kajner


Złom – w metalurgii nazwa przedmiotów metalowych, przeznaczonych do wykorzystania w procesie recyklingu poprzez ich ponowne przetopienie.

Do złomu należą np. metalowe odpady produkcyjne, wyroby metalowe nie nadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu.

Zaliczamy do tego również wyeksploatowane samochody, maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie, skorodowane, bądź nienadające się do dalszej, eksploatacji.
Elektrośmieci są groźne dla naszego środowiska. Zawarte w zepsutym sprzęcie toksyczne substancje łatwo przenikają do gleby, wody i powietrza.Jak mówi Ustawa o odpadach – odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego powinny być zbierane w sposób selektywny oraz poddawane procesom odzysku lub unieszkodliwiania.Uwaga! Za wyrzucenie elektroniki do kubła na śmieci grozi nam kara grzywny!Złom metalowy

Złom Elektroniczny
Miedź - 18,5 PLN                             Pralki, kuchenki - 0,30 PLN
Miedź pob. - 17,5 PLN                      Komputery - 1 PLN
Aluminium - 4 PLN                           Telefony komórkowe - 1 PLN
Kwasówka - 4,30 PLN
Cynk - 3 PLN
Ołów - 4 PLN
Mosiądz - 10,5 PLN
Stal gruba - 0,65 PLN
Stal cienka - 0,55 PLN
Puszki - 4 PLN


© 2014 by PIK24 - Reklama u nas!